Etický kodex

  • Zavazuji se, že budu vykonávat své služby v souladu s předem stanovenými požadavky a zadáním klienta na jeho vzdělání a růst.
  • Veškeré služby pro klienta budou v souladu s jeho cíli a se záměrem podpořit jej v motivaci, růstu, rozvoji s orientací na dobrý výsledek spolupráce.
  • Budu zachovávat maximální diskrétnost a veškeré důvěrné informace a údaje klienta zůstanou utajeny.
  • K porušení diskrétnosti a odtajnění informací může dojít pouze v situaci výslovného souhlasu klienta, nebo v případě, že klientovi či někomu jinému hrozí očividné nebezpečí, pokud nebude informace zveřejněna.
  • Mé jednání a spolupráce s klienty je vždy v souladu s platnou legislativou. Dbám na to, aby moje jednání bylo vždy čestné, férové, zákonné, profesionální a nediskriminační. Nespolupracuji s lidmi, kteří s mým nastavením nesouzní.
  • Jsem schopna rozpoznat, za jakých okolností mohu své kompetence vhodně rozšiřovat a kdy je nezbytné odkázat klienta na zkušenějšího odborníka nebo odbornici, či jinou formu odborné pomoci.
  • Důvěrný charakter informací týkajících se všech zúčastněných stran zůstane důvěrný i po skončení spolupráce. Se souvisejícími záznamy a údaji bude vždy nakládáno v souladu s příslušnou legislativou a smlouvami na ochranu údajů o soukromí.

 

Přejít nahoru