Dovednosti dobrého mentora

  1. Aktivně naslouchá a umí klást otázky 
  2. Dokáže potlačit vlastní hodnotící soudy a předsudky
  3. Není direktivní – nevede mentorovaného jedním předem vytyčeným směrem
  4. Poskytuje vyváženou zpětnou vazbu – pozitivní i negativní, je při tom popisný, nehodnotící
  5. Povzbuzuje druhého k sebereflexi
  6. Pomáhá stanovit dosažitelné a motivující cíle a naplánovat cestu k jejich dosažení
  7. Dokáže předat svoje zkušenosti
  8. Umí si udělat na mentorování skutečně čas
  9. Lidi, kterým pomáhám, neléčím. Nekladu si v žádném případě za cíl nahradit účinnou odbornou pomoc, nebo je od ní dokonce odrazovat. Pomáhám jim zvládat těžké situace a měnit zaběhané způsoby jejich řešení, pokud nevedou k žádoucím výsledkům. V případě psychické nebo fyzické nemoci v medicínském smyslu je mým cílem jednoznačně s medicínou spolupracovat a člověka, jemuž pomáhám, motivovat a podporovat ve veškerých krocích, které mohou vést ke zlepšení jeho situace a stavu, tedy samozřejmě i ve spolupráci s lékařem nebo terapeutem.
Přejít nahoru